Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
Hogeschool Rotterdam
Built Environment
hbo/Bachelor
Hogeschool van Amsterdam
Applied Quantum Technology (joint degree)
hbo/Master
Universiteit van Amsterdam
Complex Systems and Policy
wo/Master
Wageningen University
Data Science for Agri-Food, Health & Environment
wo/Bachelor
Christelijke Hogeschool Windesheim
Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Omgangskunde
hbo/Bachelor
Open Universiteit
Duurzaamheid, Management en Transities
wo/Master
Hogeschool Utrecht
Schrijftolk
hbo/Associate degree
Hogeschool Utrecht
Opleiding tot Leraar Nederlandse Gebarentaal (NGT) / Bacheloropleiding tot Tolk NGT
hbo/Bachelor
Hanzehogeschool Groningen
Online Contentcreator
hbo/Associate degree
HZ University of Applied Sciences
Sustainability Transitions
hbo/Master

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009, de Beleidsregel 2014 en de Regeling Macrodoelmatigheid 2018. Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 3.1 Wet open overheid. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.