Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
Radboud Universiteit
Actieve Leefstijl in Context
wo/Master
Radboud Universiteit
Curriculumontwikkeling voor Primair Onderwijs (2020/031)
wo/Master
Haagse Hogeschool
Integrale Bedrijfsvoering
hbo/Master
TU Delft
Environmental Engineering
wo/Master
Maastricht University
Sustainable Business Innovation and Management (SUBLIM)
wo/Master
Haagse Hogeschool
Applied Data Science & Artificial Intelligence
hbo/Bachelor
Breda University of Applied Sciences NHTV
Applied Data Science & Artificial Intelligence
hbo/Bachelor
Hogeschool Rotterdam
Data Analytics
hbo/Associate degree
NHL Stenden
Participatie en Buurtontwikkeling
hbo/Associate degree
NHL Stenden
Participatie en Buurtontwikkeling
hbo/Associate degree

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009, de Beleidsregel 2014 en de Regeling Macrodoelmatigheid 2018. Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 8 WOB. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.