Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
Fontys Hogescholen
Strategic Communication for Business and Society
hbo/Master
NHL Stenden Hogeschool
Strategic Communication for Business and Society
hbo/Master
Saxion Hogeschool
Information Security
hbo/Associate degree
Maastricht University
Regenerative Medicine and Technology
wo/Bachelor
Universiteit Twente
Robotics (2021/055)
wo/Master
De Haagse Hogeschool
Sociaal Werk in de Zorg
hbo/Associate degree
TU Delft
Data Science and Artificial Intelligence Technology
wo/Master
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)
Sport
hbo/Associate degree
Universiteit Leiden
Universitaire Lerarenopleiding Grootstedelijk Onderwijs (ULGO)
wo/Bachelor
Tilburg University
Geestelijke Verzorging
wo/Master

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009, de Beleidsregel 2014 en de Regeling Macrodoelmatigheid 2018. Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 8 WOB. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.