Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
Hogeschool Inholland
Pedagogisch Educatief Professional
hbo/Associate degree
Hogeschool Inholland
Business Studies Logistiek
hbo/Associate degree
Hogeschool Rotterdam
Social Work
hbo/Associate degree
ArtEZ hogeschool voor de kunsten
Interieurarchitectuur
hbo/Master
ArtEZ hogeschool voor de kunsten
Design
hbo/Associate degree
Van Hall Larenstein
Duurzame Gebiedstransities
hbo/Master
Universiteit Twente
Robotics
wo/Master
Fontys Hogescholen
Applied IT
hbo/Master
Hogeschool van Amsterdam
Klimaatpsychologie en -gedrag
hbo/Master
Fontys Hogescholen
Engineering
hbo/Associate degree

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009, de Beleidsregel 2014 en de Regeling Macrodoelmatigheid 2018. Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 8 WOB. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.