Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
De Haagse Hogeschool
Artificial Intelligence Translator
hbo/Master
Hogeschool Rotterdam
Artificial Intelligence Translator
hbo/Master
HZ University of Applied Sciences
Artificial Intelligence Translator
hbo/Master
Fontys Hogeschool
Artificial Intelligence Translator
hbo/Master
Breda University of Applied Sciences
Artificial Intelligence Translator
hbo/Master
Avans Hogeschool
Artificial Intelligence Translator
hbo/Master
Saxion Hogeschool
Data Driven Business
hbo/Master
Hogeschool Inholland
Data Driven Business
hbo/Master
De Haagse Hogeschool
Data Driven Business
hbo/Master
Avans Hogeschool
Data Driven Business
hbo/Master

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009, de Beleidsregel 2014 en de Regeling Macrodoelmatigheid 2018. Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 3.1 Wet open overheid. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.