Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
Hogeschool van Amsterdam
Finance & Control (2019/106)
hbo/Associate degree
Open Universiteit
Artificial Intelligence
wo/Master
Hogeschool Rotterdam
Shipping and Transport
hbo/Master
Universiteit van Amsterdam
Business Analytics (2019/105)
wo/Bachelor
Universiteit van Amsterdam
Data Science and Business Analytics (2019/104)
wo/Master
Universiteit voor Humanistiek
Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven
wo/Master
Saxion Hogeschool
ICT Software Engineering
hbo/Master
Aeres Hogeschool
Gezond Gedrag & Leefomgeving
hbo/Master
Christelijke Hogeschool Windesheim
Sport Bewegen en Ondernemen (2019/017)
hbo/Associate degree
Christelijke Hogeschool Windesheim
Sport, Bewegen en Ondernemen (2019/016)
hbo/Associate degree

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009, de Beleidsregel 2014 en de Regeling Macrodoelmatigheid 2018. Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 8 WOB. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.