Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
Hogeschool van Amsterdam
Logistiek (2019/065)
hbo/Associate degree
Maastricht University
Circular Engineering (2019/071)
wo/Bachelor
Maastricht University
Molecular Imaging and Engineering (2019/070)
wo/Master
Tilburg University
Theologie
hbo/Bachelor
Tilburg University
Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Godsdienst
hbo/Bachelor
NHL Stenden
Cybersafety (2019/063)
hbo/Master
Hanzehogeschool
Operationeel Leiderschap in Performing Arts (2019/042)
hbo/Master
Rijksuniversiteit Groningen
Voice Technology (2019/036)
wo/Master
Saxion Hogescholen
Robotics Systems Engineering
hbo/Master
Rijksuniversiteit Groningen
Data Science and Society
wo/Bachelor

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009, de Beleidsregel 2014 en de Regeling Macrodoelmatigheid 2018. Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 8 WOB. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.