Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
Hogeschool Rotterdam
Verloskunde
hbo/Master
Hogeschool INHOLLAND
Verloskunde
hbo/Master
Zuyd Hogeschool
Verloskunde
hbo/Master
Hogeschool Rotterdam
Social Work (2021/059)
hbo/Associate degree
Saxion Hogeschool
Spatial Visualisation
hbo/Associate degree
Saxion Hogeschool
Sales en Accountmanagement
hbo/Associate degree
Saxion Hogeschool
Sales en Accountmanagement
hbo/Associate degree
Saxion Hogeschool
Pedagogisch Educatief Professional (PEP)
hbo/Associate degree
Saxion Hogeschool
Pedagogisch Educatief Professional (PEP)
hbo/Associate degree
Hanzehogeschool Groningen
Duurzame en Gezonde Voeding
hbo/Master

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009, de Beleidsregel 2014 en de Regeling Macrodoelmatigheid 2018. Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 8 WOB. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.