Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
NHL Stenden Hogeschool
Zorg en Technologie
hbo/Associate degree
NHL Stenden Hogeschool
Zorg en Technologie
hbo/Associate degree
Radboud Universiteit
Welzijn Beleid en Samenleving
wo/Master
Aeres Hogeschool
Food Systems Innovation (2019/100)
hbo/Master
Universiteit Utrecht
Medical Humanities: Geesteswetenschappelijke en geneeskundige perspectieven op zorg en gezondheid
wo/Master
HZ University of Applied Sciences
Food & Gastronomy (2020/032)
hbo/Associate degree
Fontys Hogescholen
Digital Technology Integrator (2020/014)
hbo/Master
Universiteit Utrecht
Global Challenges for Sustainability
wo/Master
Hogeschool van Amsterdam
Frontend Design & Development (2020/034)
hbo/Associate degree
Radboud Universiteit
Actieve Leefstijl in Context
wo/Master

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009, de Beleidsregel 2014 en de Regeling Macrodoelmatigheid 2018. Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 8 WOB. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.