Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
Avans Hogeschool
Zorg & Veiligheid
hbo/Associate degree
Hogeschool INHOLLAND
IT Security Management
hbo/Associate degree
Fontys Hogescholen
Gezondheid
hbo/Bachelor
ArtEZ
Beats & Rhymes
hbo/Associate degree
Universiteit van Amsterdam
Science and Design
wo/Bachelor
Hogeschool Rotterdam
Taalbewust Leren
hbo/Master
Hogeschool Rotterdam
Jonge Kind
hbo/Master
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Business Sales (2021/089)
hbo/Master
Tilburg University
Geestelijke Verzorging
wo/Master
Tilburg University
Geestelijke Verzorging
wo/Master

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009, de Beleidsregel 2014 en de Regeling Macrodoelmatigheid 2018. Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 8 WOB. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.