Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
Hogeschool van Amsterdam
Smart Media Production
hbo/Associate degree
Aeres Hogeschool
Healthy Living
hbo/Bachelor
Hogeschool Viaa
Didactisch Educatief Professional (DEP)
hbo/Associate degree
Hogeschool van Amsterdam
Biomedische Technologie (2019/087)
hbo/Bachelor
Hogeschool Hasdenbosch
Healthy Living
hbo/Bachelor
Hogeschool Inholland
Pedagogisch Educatief Professional (2019/077)
hbo/Associate degree
Hogeschool Inholland
Pedagogisch Educatief Professional (2018/124)
hbo/Associate degree
Christelijke Hogeschool Windesheim
Onderwijsondersteuner Beroepsonderwijs (2019/086)
hbo/Associate degree
Universiteit Utrecht
Medical Humanities: Geesteswetenschappelijke en medische perspectieven op zorg en gezondheid
wo/Master
Hogeschool Inholland
Maintenance (2019/066)
hbo/Associate degree

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009, de Beleidsregel 2014 en de Regeling Macrodoelmatigheid 2018. Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 8 WOB. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.