Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
Hanzehogeschool
International Business and Management
hbo/Master
Hogeschool Viaa
Didactisch Educatief Professional (DEP)
hbo/Associate degree
NHL Stenden
Computer Vision & Data Science (2019/062)
hbo/Master
NHL Stenden
Industriële Automatisering & Robotica (2019/061)
hbo/Associate degree
NHL Stenden
Industriële Automatisering & Robotica (2019/060)
hbo/Associate degree
Universiteit Utrecht
Zorg, Gezondheid & Samenleving
wo/Bachelor
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)
Pedagogisch Educatief Professional (2019/073)
hbo/Associate degree
Hogeschool Rotterdam
Software Development
hbo/Associate degree
Hogeschool Van Hall Larenstein
Diermanagement (2019/069)
hbo/Associate degree
Hogeschool Utrecht
Project Management & Sustainable Transformation
hbo/Master

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009, de Beleidsregel 2014 en de Regeling Macrodoelmatigheid 2018. Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 8 WOB. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.