Skip navigatie

Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier Instelling Opleiding Orientatie/niveau Status
2024-003Cb Breda University of Applied Sciences Artificial Intelligence Translator hbo/Master

CDHO

In behandeling bij CDHO
2024-003Ca Avans Hogeschool Artificial Intelligence Translator hbo/Master

CDHO

In behandeling bij CDHO
2024-002Ce Saxion Hogeschool Data Driven Business hbo/Master

CDHO

In behandeling bij CDHO
2024-002Cd Hogeschool Inholland Data Driven Business hbo/Master

CDHO

In behandeling bij CDHO
2024-002Cc De Haagse Hogeschool Data Driven Business hbo/Master

CDHO

In behandeling bij CDHO
2024-002Cb Avans Hogeschool Data Driven Business hbo/Master

CDHO

In behandeling bij CDHO
2024-002Ca Christelijke Hogeschool Windesheim Data Driven Business hbo/Master

CDHO

In behandeling bij CDHO
2024-001 Hogeschool Rotterdam Smart Media Production hbo/Associate degree Positief besluit
2023-118 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Social Work hbo/Bachelor Positief besluit
2023-117 NHL Stenden Hogeschool Didactisch Educatief Professional hbo/Associate degree Negatief besluit

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009, de Beleidsregel 2014 en de Regeling Macrodoelmatigheid 2018. Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 3.1 Wet open overheid. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.