Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
Tilburg University
Data Science and Society
wo/Master
Universiteit Maastricht
Responsible Data Science
wo/Master
Hogeschool Van Hall Larenstein
Biotechnologie
hbo/Bachelor
HAS green academy
Gezonde Leefomgevingen (joint degree)
hbo/Master
Hogeschool Inholland
Applied Mathematics
hbo/Bachelor
Hogeschool Inholland
IT Service Management
hbo/Associate degree
Hogeschool Inholland
Cybersecurity
hbo/Associate degree
Hogeschool Inholland
Leren en Innoveren
hbo/Master
Hogeschool Inholland
Tourism Management
hbo/Bachelor
Hogeschool Inholland
Finance & Control
hbo/Bachelor

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009, de Beleidsregel 2014 en de Regeling Macrodoelmatigheid 2018. Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 8 WOB. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.