Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
Fontys Hogescholen
Logistiek
hbo/Associate degree
Fontys Hogescholen
Logistiek
hbo/Associate degree
Open Universiteit
Gegevensbescherming en Privacyrecht (2021/072)
wo/Master
De Haagse Hogeschool
Technische Bedrijfskunde
hbo/Associate degree
Hogeschool INHOLLAND
E-Business
hbo/Associate degree
Fontys Hogescholen
Strategic Communication for Business and Society
hbo/Master
NHL Stenden Hogeschool
Strategic Communication for Business and Society
hbo/Master
Saxion Hogeschool
Information Security
hbo/Associate degree
Universiteit Maastricht
Regenerative Medicine and Technology
wo/Bachelor
Universiteit Twente
Robotics (2021/055)
wo/Master

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009, de Beleidsregel 2014 en de Regeling Macrodoelmatigheid 2018. Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 8 WOB. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.