Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
Rijksuniversiteit Groningen
International Business
hbo/Bachelor
Stenden hogeschool
Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs in nieuwe locatie in Emmen
hbo/Associate degree
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HBO-Bachelor Rechten
hbo/Bachelor
Universiteit Leiden
International Business Law
wo/Bachelor
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Herordening masteropleidingen
Hogeschool van Amsterdam
2e graads lerarenopl. Mens en Technologie
hbo/Bachelor
Voedingsmiddelen-technologie en Food and Business samenvoegen tot 1 hbo-bacheloropleiding Food Commerce and Technology
hbo/Bachelor
Fontys Hogescholen
hbo master Leraar Godsdienst
hbo/Master
Fontys Hogescholen
Leraar VO 2e graad in Godsdienst
hbo/Bachelor
Fontys Hogescholen
Godsdienst-Pastoraal Werk
hbo/Bachelor

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009, de Beleidsregel 2014 en de Regeling Macrodoelmatigheid 2018. Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 8 WOB. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.