Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
Breda University of Applied Sciences
HBO-master Media Innovation
hbo/Master
Maastricht University
WO Master Artistic Research
Maastricht University
Master Gender and Diversity Studies
VU Amsterdam
2 jarige WO Research Islamic Studies Islamitische Theologie
VU Amsterdam
3 jarige Master Islamitische Theologie
VU Amsterdam
Islamitische Theologie
VU Amsterdam
WO Bachelor Islamitische Theologie
wo/Bachelor
VU Amsterdam
WO Bachelor Science, Business & Innovation
Maastricht University
Master Forensic Psychology
Saxion Hogeschool
HBO 3 godsdienstige opleidingen

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009, de Beleidsregel 2014 en de Regeling Macrodoelmatigheid 2018. Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 8 WOB. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.