Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
Fontys Hogescholen
Onderwijsondersteuner Handel en Administratie
hbo
Fontys Hogescholen
Onderwijsondersteuner Uiterlijke Verzorging
hbo
Fontys Hogescholen
Onderwijsondersteuner Gezondheidszorg en Welzijn
hbo
Saxion Hogeschool
Small Business & Retail Management
hbo/Associate degree
Stenden hogeschool
Hoger Hotelonderwijs
hbo/Bachelor
Stenden hogeschool
Vrijetijdsmanagement
hbo/Bachelor
Fontys Hogescholen
Mechatronica
hbo/Bachelor
Saxion Hogeschool
Mechatronica
hbo/Bachelor
De Haagse Hogeschool
Mechatronica
hbo/Bachelor
Avans Hogeschool
Mechatronica
hbo/Bachelor

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009, de Beleidsregel 2014 en de Regeling Macrodoelmatigheid 2018. Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 8 WOB. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.