Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
Rijksuniversiteit Groningen
Mediastudies
wo/Bachelor
Rijksuniversiteit Groningen
Liberal Arts and Sciences
hbo/Bachelor
Zuyd Hogeschool
master Theaterstudies
hbo/Master
Rijksuniversiteit Groningen
Mastertrack Multilingualism
wo/Master
Universiteit Leiden
Klinische Technologie
wo/Bachelor
Erasmus Universiteit Rotterdam
Klinische Technologie
wo/Bachelor
Technische Universiteit Delft
Klinische Technologie
wo/Bachelor
Universiteit van Amsterdam
Politics, Psychology, Law and Economics
wo/Bachelor
Codarts, Hogeschool voor de Kunsten
Choreografie
hbo/Master
Hanzehogeschool Groningen
European Master in Renewable Energy
wo/Master

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009, de Beleidsregel 2014 en de Regeling Macrodoelmatigheid 2018. Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 8 WOB. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.