Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Herstructurering WO-M Geesteswetenschappen
wo/Master
Avans Hogeschool
Watermanagement
hbo/Bachelor
Universiteit Leiden
Pedagogische wetenschappen
wo/Bachelor
Driestar educatief
Pedagogiek
hbo/Bachelor
Vrije Universiteit Amsterdam
Global Studies
wo/Bachelor
Universiteit Leiden
Internationale Betrekkingen en Organisaties
wo/Bachelor
Christelijke Hogeschool Ede
Masteropleiding Leraar Godsdienst en Levensbeschouwing
hbo/Master
Technische Universiteit Delft
WO-Masteropleiding Industrial Ecology
wo/Master
Universiteit Leiden
WO-Masteropleiding Industrial Ecology
wo/Master
Christelijke Hogeschool Ede
Verpleegkunde (duaal) in Dordrecht
hbo/Bachelor

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009, de Beleidsregel 2014 en de Regeling Macrodoelmatigheid 2018. Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 8 WOB. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.