Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
Universiteit Maastricht
Sustainability Science and Policy
wo/Master
Universiteit van Amsterdam
Verloskunde
wo/Master
Hogeschool Leiden
Leraar basisonderwijs (pabo)
hbo/Bachelor
Vrije Universiteit Amsterdam
Law and Politics of International Security
wo/Master
Saxion Hogeschool
Archeologie
hbo/Bachelor
Zuyd Hogeschool
Interieur Architectuur
hbo/Master
ArtEZ
Interieur Architectuur
hbo/Master
Gerrit Rietveld Academie
Interieur Architectuur
hbo/Master
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
Interieur Architectuur
hbo/Master
Hogeschool der Kunsten Den Haag
Interieur Architectuur
hbo/Master

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009, de Beleidsregel 2014 en de Regeling Macrodoelmatigheid 2018. Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 8 WOB. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.