Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
De Haagse Hogeschool
Mechatronica
hbo/Bachelor
Avans Hogeschool
Mechatronica
hbo/Bachelor
Saxion Hogeschool
Forensisch Onderzoek
hbo/Bachelor
Tilburg University
International Business Taxation
wo/Master
Hanzehogeschool Groningen
Fysiotherapie/Oefentherapie bij Chronisch zieken
hbo/Master
Tilburg University
International Business Tax Law
wo/Master
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Master of Molecular Life Sciences
hbo/Master
Breda University of Applied Sciences
Executive Master Imagineering in Breda
hbo/Master
Hogeschool Leiden
HBO-Master Fysiotherapie / Oefentherapie
hbo/Master
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Automotive Systems
hbo/Master

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009, de Beleidsregel 2014 en de Regeling Macrodoelmatigheid 2018. Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 8 WOB. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.