Skip navigatie

Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier Instelling Opleiding Orientatie/niveau Status
2009 OF 034 Vrije Universiteit Amsterdam WO Bachelor Science, Business & Innovation Positief besluit
2009 OF 018 Universiteit Maastricht Master Forensic Psychology Positief besluit
2009 OF 033 Saxion Hogeschool HBO 3 godsdienstige opleidingen Anders
2009 OF 038B Universiteit Maastricht WO Master Web Science wo/Master Positief besluit
2009 OF 036 Vrije Universiteit Amsterdam WO onderzoeksmaster Clinical and Developmental Psychopathology wo/Master Positief besluit
2009 OF 037 Fontys Hogeschool HBO bachelor Lifestyle Professional Negatief besluit
2009 OF 020 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Master Sport en Beweeginnovatie Negatief besluit
2009 OF 029 Radboud Universiteit Nijmegen Master Niederlande-Deutschland Studien hbo/Bachelor Positief besluit
2009 OF 022 Universiteit Maastricht Research Master European Studies wo/Master Positief besluit
2009 OF 028 Hogeschool Inholland HBO Pedagogisch Management Kinderopvang in Amsterdam en Den Haag hbo/Bachelor Positief besluit

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009, de Beleidsregel 2014, de Regeling Macrodoelmatigheid 2018 en de Regeling macrodoelmatig opleidingsaanbod hoger onderwijs 2023. Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 3.1 Wet open overheid. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.