Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
Universiteit Maastricht
Master European Public Health
Radboud Universiteit Nijmegen
WO-Master Fiscaal Recht
hbo/Master
Breda University of Applied Sciences
HBO-Bachelor Verkeerskunde in Utrecht
hbo/Bachelor
Noordelijke hogeschool Leeuwarden
Afsplitsing en overdracht opleidingsvestigingen
Breda University of Applied Sciences
HBO-Bachelor Verkeerskunde in Den Haag
hbo/Bachelor
Avans Hogeschool
HBO-Bachelor Pedagogiek in Den Bosch
Hogeschool Inholland
Opleiding Muziek
hbo/Bachelor
Universiteit Twente
European studies
wo/Bachelor
Hogeschool Utrecht
Bachelor Communication & multimedia Design
Christelijke Hogeschool Windesheim
Bouwkunde voltijd in Almere

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009, de Beleidsregel 2014 en de Regeling Macrodoelmatigheid 2018. Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 8 WOB. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.