Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
Avans Hogeschool
HBO-Bachelor Pedagogiek in Den Bosch
Hogeschool Inholland
Opleiding Muziek
hbo/Bachelor
Universiteit Twente
European studies
wo/Bachelor
Hogeschool Utrecht
Bachelor Communication & multimedia Design
Christelijke Hogeschool Windesheim
Bouwkunde voltijd in Almere
Breda University of Applied Sciences
Vrijetijdswetenschappen
wo/Bachelor
HZ University of Applied Sciences
Vitaliteitsmanagement & Tourisme
hbo/Bachelor
Avans Hogeschool
Bouwmanagement & Vastgoed
Technische Universiteit Eindhoven
Automotive Technology
wo/Master
Rijksuniversiteit Groningen
Criminal Law and Crimonology
Master

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009, de Beleidsregel 2014 en de Regeling Macrodoelmatigheid 2018. Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 3.1 Wet open overheid. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.