Macrodoelmatigheid

Aanvragen dienen per e-mail naar de CDHO verzonden te worden (info@cdho.nl). Elke aanvraag dient vergezeld te gaan van de in de beleidsregel genoemde bijlagen. Daarnaast stuurt u de voor uw aanvraag relevante achtergrondinformatie mee. De beslistermijn bedraagt in beginsel acht weken. De Commissie doet geen mededelingen over het advies zolang de Minister nog geen besluit heeft genomen. Indien de Minister positief besloten heeft ten aanzien van uw aanvraag nieuwe opleiding dient u een positief besluit Toets Nieuwe Opleiding van de NVAO te verkrijgen. Zodra de trajecten bij de CDHO en de NVAO succesvol doorlopen zijn kunt u uw nieuwe opleiding in het CROHO laten registreren. Het besluit van de Minister inzake de macrodoelmatigheid is 10 maanden geldig. Registratie in het CROHO moet binnen deze termijn plaatsvinden.