Fusietoets

Voor meer informatie over de fusietoets in het hoger onderwijs verwijzen wij u naar de ‘Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017’. Aanvragen voor een fusietoets dienen gericht te worden aan DUO. U kunt de aanvraag zowel fysiek als digitaal indienen.