Fusietoets

Aanvragen voor een fusietoets dienen gericht te worden aan:

 

Dienst Uitvoering Onderwijs

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Dienst Uitvoering Onderwijs

Postbus 30205

2500 GE Den Haag

 

Meer informatie:

www.duo.nl