Fusietoets

Aanvragen voor een Fusietoets dienen gericht te worden aan:

 

Dienst Uitvoering Onderwijs

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Dienst Uitvoering Onderwijs

Postbus 606

2700 ML Zoetermeer

 

Meer informatie:

www.duo.nl

ICO/BVH (079) 3232666

Aanvraagformulieren kunt u downloaden via de website van DUO