ICN-Stuurgroep Uitvoeringsnotities

In 2019 hebben de Inspectie, de NVAO en de CDHO gezamenlijk een lijst opgesteld met knelpunten in de uitvoeringspraktijk van de drie organisaties die samenhangen met onduidelijkheden, onjuistheden, tegenstrijdigheden en lacunes in de wet- en regelgeving. Het ministerie van OCW en de ICN partijen hebben gezamenlijk afgesproken om bij elk knelpunt te komen tot een concrete uitvoerbare oplossing binnen de huidige wettelijke kaders, met begripsverheldering als eerste stap. Het resultaat van de aanpak van elk knelpunt wordt neergelegd in een uitvoeringsnotitie.

Infographic samenwerkingsverband Inspectie van het Onderwijs, CDHO en NVAO

In 2019 hebben de Inspectie van het Onderwijs, de CDHO en de NVAO een samenwerkingsprotocol opgesteld. Uitgangspunt van het protocol is dat de drie organisaties elk hun eigen rol en taken hebben en dat zij daar waar nuttig en nodig samenwerken. Met behulp van deze infographic willen de Inspectie van het Onderwijs, de CDHO en de NVAO inzichtelijk maken wat de kerntaken van de drie organisaties zijn, waar zij elkaar raken en welke meerwaarde de samenwerking biedt voor stakeholders.