Skip navigatie

RIO-indeling opleidingen

Met de inwerkingtreding van de Regeling Macrodoelmatig Opleidingsaanbod 2023 geeft de CDHO advies over de indeling van opleidingen in het RIO. Dit betreft zowel de indeling van nieuwe opleidingen als wijzigingen van de RIO-indeling van reeds bestaande opleidingen. De keuze voor een bepaald RIO-onderdeel hangt in eerste instantie samen met de inhoud van de opleiding en ten tweede met de indeling van bestaande verwante opleidingen.

Het RIO differentieert tien onderdelen, waarvan er vier één of meerdere subonderdelen bevatten. De onderstaande lijst vermeldt de bestaande onderdelen en onderliggende subonderdelen:

 1. Economie
 2. Gedrag en Maatschappij
  •      Hogere Kaderopleiding Pedagogiek
 3. Natuur
 4. Techniek
 5. Taal en Cultuur
  •      Masteropleidingen op het Gebied van de Bouwkunst
  •      Opleidingen op het Gebied van de Kunst
  •      Voortgezette Kunstopleidingen
  •      Voortgezette Opleidingen Bouwkunst
 6. Onderwijs
  •      Lerarenopleidingen op het Gebied van de Kunst
  •      Lerarenopleidingen Speciaal Onderwijs
  •      Opleidingen tot Leraar Voortgezet Onderwijs v.d. 1e Gr. in Alg. Vakken
  •      Universitaire Lerarenopleidingen
 7. Gezondheidszorg
 8. Landbouw & Natuurlijke Omgeving
 9. Recht
 10. Sectoroverstijgend
  •      Onderwijs/Landbouw en Natuurlijke Omgeving/Natuur/Techniek/Gezondheid

Instellingen wordt gevraagd om zelf een voorstel te doen voor de (her)indeling. Het formulier om een aanvraag voor de wijziging van een RIO-indeling in te dienen kunt u hier vinden. Opleidingen kunnen alleen worden ingedeeld in één van de bovenstaande (sub)onderdelen.