Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
Tilburg University
Investment Analysis en Financial Management tot wo master Finance
wo/Master
Tilburg University
Accountancy en Accounting tot wo master Accounting
wo/Master
Breda University of Applied Sciences
Stedenbouwkundig Ontwerpen
hbo/Bachelor
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)
HBO-Bachelor Technologie en Samenleving in Arnhem
hbo/Bachelor
Open Universiteit
Deeltijd HBO NOH-I (Informatica)
hbo/Bachelor
Hogeschool Inholland
Food, Commerce &Technology te Amsterdam
hbo/Bachelor
Fontys Hogescholen
HBO-Bachelor Sport en Bewegingseducatie Sittard naar Eindhoven
hbo/Bachelor
Fontys Hogescholen
HBO-B Leraar VO Lichamelijke Oefening Tilburg naar Eindhoven
hbo/Bachelor
Maastricht University
Master Sustainable Development
wo/Master
Erasmus Universiteit Rotterdam
Initiële Masteropleiding Togamaster
wo/Master

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009, de Beleidsregel 2014 en de Regeling Macrodoelmatigheid 2018. Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 8 WOB. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.