Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
Hogeschool Rotterdam
Ad Engineering
Schouten & Nelissen (Hogeschool ISBW)
Ad Operationeel Manager deeltijd
Hogeschool Inholland
Ad Bedrijfseconomie
hbo/Bachelor
Hogeschool van Amsterdam
Ad Accountancy Duaal
Hogeschool van Amsterdam
Ad Financial Services Management deeltijd
Fontys Hogeschool
Choreografie
hbo/Master
Tilburg University
Victimology and criminal justice
wo/Master
Open Universiteit
Deeltijd HBO NOH-B (bedrijfskunde)
hbo/Bachelor
Radboud Universiteit Nijmegen
Leraar VHO Informatica
wo/Master
Hogeschool van Amsterdam
Bestuurskunde/Overheidsmanagement
hbo/Bachelor

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009, de Beleidsregel 2014 en de Regeling Macrodoelmatigheid 2018. Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 8 WOB. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.