Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
Fontys Hogescholen
HBO Bachelor Techn. informatie (Eindhoven), informatica (Tilburg) en Bedrijfskundige informatica (Eindhoven)
Universiteit Leiden
informatica en Bedrijfswetenschappen
Fontys Hogescholen
Cabaret
hbo/Bachelor
Maastricht University
WO Master Traffic and Transportation Behavior
Maastricht University
WO Bachelor Traffic and Transportation Sciences
VU Amsterdam
WO Master International Crimes and Criminology
Breda University of Applied Sciences
HBO-master Media Innovation
hbo/Master
Maastricht University
WO Master Artistic Research
Maastricht University
Master Gender and Diversity Studies
VU Amsterdam
2 jarige WO Research Islamic Studies Islamitische Theologie

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009, de Beleidsregel 2014 en de Regeling Macrodoelmatigheid 2018. Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 8 WOB. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.