Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
Christelijke Hogeschool Windesheim
Management Economie en Recht
hbo/Bachelor
Christelijke Hogeschool Windesheim
Werktuigbouwkunde
hbo/Bachelor
ArtEZ
Autonoom Beeldende Kunst DAI(Dutch Art Institute)
hbo/Master
ProgreSZ
Master SZ
hbo/Master
Christelijke Hogeschool Windesheim
Psychomotorische Therapie
hbo/Master
Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland
Verdieping (internationale oeumenische masteropleiding)
wo/Master
Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland
Geestelijke Verzorging
wo/Master
Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland
Gemeentepredikant
wo/Master
Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland
Predikantschap
wo/Master
Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland
Klassieke Theologie
wo/Bachelor

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009, de Beleidsregel 2014 en de Regeling Macrodoelmatigheid 2018. Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 8 WOB. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.