Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
Christelijke Hogeschool Windesheim
HBO-Bachelor Toegepaste Gerontologie
Universiteit Maastricht
Globalization and Diversity
Master
Noordelijke hogeschool Leeuwarden
HBO Rechten
hbo/Bachelor
Christelijke Hogeschool Windesheim
Gezondheidsbevordering en Preventie
hbo/Bachelor
Wageningen Universiteit
WO-Bachelor Tourism
wo/Bachelor
Stoas Hogeschool
alle opleidingen uit Dronten en Den Bosch naar Wageningen
Noordelijke hogeschool Leeuwarden
HBO Master Pedagogiek
Fontys Hogescholen
HBO Bachelor Automotive
Kenloo
Propedeuse Elektrotechniek
Kenloo
Propedeuse Werktuigbouwkunde

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009, de Beleidsregel 2014 en de Regeling Macrodoelmatigheid 2018. Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 8 WOB. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.