Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
Hogeschool Utrecht
Finance
hbo/Associate degree
Open Universiteit
Gegevensbescherming en Privacyrecht
wo/Master
Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland
Theologie
wo/Master
Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland
Theologie Algemeen
wo/Master
Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland
Theologie
wo/Bachelor
Hogeschool Rotterdam
Applied Data Science & AI
hbo/Bachelor
Hogeschool Zuyd
Operational Engineering (2020/041)
hbo/Associate degree
Maastricht University
Computer Science
wo/Bachelor
De Haagse Hogeschool
Global Public Affairs
hbo/Master
Hogeschool Rotterdam
Integraal Bouwmanagement
hbo/Associate degree

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009, de Beleidsregel 2014 en de Regeling Macrodoelmatigheid 2018. Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 8 WOB. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.