Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
NHL Stenden Hogeschool
Cyber Safety and Security (2021/095)
hbo/Associate degree
Saxion Hogeschool
Applied Data Science & Artificial Intelligence (ADS&AI)
hbo/Bachelor
Saxion Hogeschool
Applied Data Science & Artificial Intelligence (ADS&AI)
hbo/Bachelor
Hogeschool Utrecht
Digitale Veiligheid
hbo/Master
Hogeschool van Amsterdam
Food Design for Society
hbo/Master
Vrije Universiteit Amsterdam
Econometrics and Data Science
wo/Bachelor
Christelijke Hogeschool Windesheim
Leiderschap voor Persoonsgerichte Zorg en Ondersteuning
hbo/Master
Erasmus Universiteit Rotterdam
International Master’s in Advanced Research in Criminology (IMARC)
wo/Master
NHL Stenden Hogeschool
Online Contentcreator
hbo/Associate degree
Hogeschool Utrecht
Management in de Zorg
hbo/Bachelor

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009, de Beleidsregel 2014 en de Regeling Macrodoelmatigheid 2018. Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 8 WOB. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.