Skip navigatie

Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
Saxion Hogeschool
Applied Data Science & Artificial Intelligence (2022/095)
hbo/Bachelor
Positief besluit
Saxion Hogeschool
Information Security (2022/049)
hbo/Associate degree
Positief besluit
HAS green academy
Agro, Food en Leefomgeving
hbo/Associate degree
Positief besluit
Driestar educatief
Pedagogisch Educatief Professional
hbo/Associate degree
Negatief besluit
Hogeschool van Amsterdam
Professioneel Meesterschap
hbo/Master
Negatief besluit
Fontys Hogeschool
Strategic Communication for Business and Society (2022/050b)
hbo/Master
Positief besluit
NHL Stenden Hogeschool
Strategic Communication for Business and Society (2022/050a)
hbo/Master
Positief besluit
Universiteit van Amsterdam
Science and Design (2022/082)
wo/Bachelor
Positief besluit
Hogeschool Utrecht
Didactisch Educatief Professional
hbo/Associate degree
Positief besluit
De Haagse Hogeschool
Technische Bedrijfskunde (2022/052)
hbo/Associate degree
Positief besluit

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009, de Beleidsregel 2014 en de Regeling Macrodoelmatigheid 2018. Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 3.1 Wet open overheid. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.