Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
Fontys Hogescholen
Social Work
hbo/Bachelor
Fontys Hogescholen
Sport
hbo/Associate degree
Maastricht University
Health and Digital Transformation
wo/Master
Hogeschool Leiden
Integrale Zorg en Gezondheid
hbo/Master
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)
Business Sales
hbo/Master
Hogeschool Viaa
Didactisch Educatief Professional (2020/082)
hbo/Associate degree
Hogeschool van Amsterdam
Finance & Control (2020/094GV, 2019/106)
hbo/Associate degree
Hogeschool van Amsterdam
Urban Technology (2020/073)
hbo/Master
Maastricht University
Brain Science
wo/Bachelor
Saxion Hogeschool
Human High Performance
hbo/Master

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009, de Beleidsregel 2014 en de Regeling Macrodoelmatigheid 2018. Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 8 WOB. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.