Skip navigatie

Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
NHL Stenden Hogeschool
Integrale Veiligheidskunde
hbo/Bachelor
Positief besluit
HAS green academy
Designing Sustainable Food Experiences (joint degree)
hbo/Master
Negatief besluit
Breda University of Applied Sciences
Designing Sustainable Food Experiences (joint degree)
hbo/Master
Negatief besluit
Zuyd Hogeschool
Designing Sustainable Food Experiences (joint degree)
hbo/Master
Negatief besluit
De Haagse Hogeschool
Sociaal Werk in de Zorg (2022/046)
hbo/Associate degree
Positief besluit
Universiteit Leiden
Universitaire Lerarenopleiding Grootstedelijk Onderwijs (ULGO) (2022/043)
wo/Bachelor
Positief besluit
Universiteit Leiden
Science for Sustainable Societies (2022/037)
wo/Bachelor
Positief besluit
Universiteit Leiden
Cybersecurity & Cybercrime (2023/019)
wo/Bachelor
Positief besluit
Universiteit Leiden
Economics & Society (2023/007)
wo/Bachelor
Positief besluit
Universiteit Leiden
Economie van de Publieke Sector (2023/006)
wo/Master
Positief besluit

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009, de Beleidsregel 2014 en de Regeling Macrodoelmatigheid 2018. Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 3.1 Wet open overheid. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.