Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
Hogeschool Utrecht
Bedrijfskunde
hbo/Associate degree
Christelijke Hogeschool Windesheim
Finance
hbo/Associate degree
Christelijke Hogeschool Windesheim
Ervaringsdeskundigheid
hbo/Master
NHL Stenden Hogeschool
International Hospitality & Service Management
hbo/Master
Hogeschool van Amsterdam
Sport (2020/096)
hbo/Associate degree
Christelijke Hogeschool Windesheim
Leiderschap in complexiteit
hbo/Master
Radboud Universiteit
Gender & Intersectionality
wo/Master
Aeres Hogeschool
Gezond Gedrag en Leefomgeving
hbo/Master
Hogeschool Utrecht
E-commerce (2020/100)
hbo/Associate degree
Rijksuniversiteit Groningen
Data Science and Society (2020/055)
wo/Bachelor

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009, de Beleidsregel 2014 en de Regeling Macrodoelmatigheid 2018. Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 8 WOB. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.