Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
Universiteit Maastricht
Crop Biotechnology and Engineering (joint degree)
wo/Master
Universiteit van Amsterdam
Quantum Computer Science
wo/Master
Avans Hogeschool
Responsible AI Innovation
hbo/Master
Hanzehogeschool Groningen
Duurzame en Gezonde Voeding (2022/056)
hbo/Master
Hogeschool van Amsterdam
Economische Transformatie (2023/026)
hbo/Master
Hogeschool van Amsterdam
Sociaal Werk (2023/032)
hbo/Associate degree
NHL Stenden Hogeschool
Polymer Engineering (joint degree)
hbo/Master
Christelijke Hogeschool Windesheim
Polymer Engineering (joint degree)
hbo/Master
Universiteit Twente
Humanitarian Engineering
wo/Master
Radboud Universiteit Nijmegen
Humane Neurowetenschappen
wo/Bachelor

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009, de Beleidsregel 2014 en de Regeling Macrodoelmatigheid 2018. Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 3.1 Wet open overheid. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.