Skip navigatie

Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier Instelling Opleiding Orientatie/niveau Status
2009 OF 046 Stoas Hogeschool alle opleidingen uit Dronten en Den Bosch naar Wageningen Positief besluit
2009 OR 014 Noordelijke hogeschool Leeuwarden HBO Master Pedagogiek Positief besluit
2009 OR 011 Fontys Hogeschool HBO Bachelor Automotive Positief besluit
2009 OR 010 F Kenloo Propedeuse Elektrotechniek Positief besluit
2009 OR 010 E Kenloo Propedeuse Werktuigbouwkunde Positief besluit
2009 OR 010 D Kenloo Pensioenen en Verzekeringen Positief besluit
2009 OR 010 C Kenloo Public ICT Management Positief besluit
2009 OR 010 B Kenloo Integraal Ontwerpen Positief besluit
2009 OR 010 A Kenloo Security Management Positief besluit
2009 OR 001 De Haagse Hogeschool HBO Bachelor Climate & Invironment Positief besluit

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009, de Beleidsregel 2014 en de Regeling Macrodoelmatigheid 2018. Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 3.1 Wet open overheid. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.