Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
Christelijke Hogeschool Windesheim
Small Business en Retailmanagement (duaal Lelystad)
Christelijke Hogeschool Windesheim
Bouwkunde (duaal Lelystad)
hbo/Associate degree
Christelijke Hogeschool Windesheim
Werktuigbouwkunde (voltijd Almere)
Christelijke Hogeschool Windesheim
Industriëel Product Ontwerpen (voltijd Almere)
Christelijke Hogeschool Windesheim
Personeel en Arbeid (voltijd Almere)
Christelijke Hogeschool Windesheim
MER (voltijd Almere)
Christelijke Hogeschool Windesheim
Bedrijfseconomie (voltijd Almere)
Christelijke Hogeschool Windesheim
Communicatie (voltijd Almere)
Christelijke Hogeschool Windesheim
Commerciële Economie (voltijd Almere)
Christelijke Hogeschool Windesheim
Logopedie (voltijd Almere)

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009, de Beleidsregel 2014 en de Regeling Macrodoelmatigheid 2018. Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 3.1 Wet open overheid. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.