Skip navigatie

Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
Fontys Hogeschool
Cabaret
hbo/Bachelor
Negatief besluit
Universiteit Maastricht
WO Master Traffic and Transportation Behavior
Negatief besluit
Universiteit Maastricht
WO Bachelor Traffic and Transportation Sciences
Negatief besluit
Vrije Universiteit Amsterdam
WO Master International Crimes and Criminology
Positief besluit
Breda University of Applied Sciences
HBO-master Media Innovation
hbo/Master
Anders
Universiteit Maastricht
WO Master Artistic Research
Negatief besluit
Universiteit Maastricht
Master Gender and Diversity Studies
Negatief besluit
Vrije Universiteit Amsterdam
2 jarige WO Research Islamic Studies Islamitische Theologie
Positief besluit
Vrije Universiteit Amsterdam
3 jarige Master Islamitische Theologie
Positief besluit
Vrije Universiteit Amsterdam
Islamitische Theologie
Positief besluit

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009, de Beleidsregel 2014 en de Regeling Macrodoelmatigheid 2018. Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 3.1 Wet open overheid. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.