Skip navigatie

Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
Christelijke Hogeschool Windesheim
Commerciële Economie (voltijd Almere)
Positief besluit
Christelijke Hogeschool Windesheim
Logopedie (voltijd Almere)
Positief besluit
Christelijke Hogeschool Windesheim
Verpleegkunde (voltijd) in Almere
Positief besluit
Christelijke Hogeschool Windesheim
MWD (voltijd) in Almere
Positief besluit
Christelijke Hogeschool Windesheim
SPH (voltijd) in Almere
Positief besluit
Christelijke Hogeschool Windesheim
Bachelor Verkeerskunde in de locatie Almere
Negatief besluit
Universiteit Maastricht
WO-b web science
wo/Bachelor
Positief besluit
Universiteit Twente
WO-b Creative Technology
Positief besluit
Fontys Hogeschool
HBO Bachelor Techn. informatie (Eindhoven), informatica (Tilburg) en Bedrijfskundige informatica (Eindhoven)
Anders
Universiteit Leiden
informatica en Bedrijfswetenschappen
Positief besluit

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009, de Beleidsregel 2014 en de Regeling Macrodoelmatigheid 2018. Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 3.1 Wet open overheid. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.