Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
NHL Stenden Hogeschool
Participatie en Buurtontwikkeling (2021/033)
hbo/Associate degree
Hanzehogeschool Groningen
Participatie en Buurtontwikkeling (2021/032)
hbo/Associate degree
Hanzehogeschool Groningen
Toegepast Recht (2021/031)
hbo/Master
Hogeschool Inholland
IT Security Management
hbo/Associate degree
Hogeschool Inholland
Verloskunde
hbo/Master
Hogeschool Rotterdam
Verloskunde
hbo/Master
Hogeschool Inholland
Verloskunde
hbo/Master
Hogeschool Zuyd
Verloskunde
hbo/Master
Tilburg University
Corporate Entrepreneurship
wo/Master
Hogeschool Inholland
Maintenance
hbo/Associate degree

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009, de Beleidsregel 2014 en de Regeling Macrodoelmatigheid 2018. Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 8 WOB. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.