Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
De Haagse Hogeschool
Applied Data Science & Artificial Intelligence
hbo/Bachelor
Breda University of Applied Sciences
Applied Data Science & Artificial Intelligence
hbo/Bachelor
Hogeschool Rotterdam
Data Analytics
hbo/Associate degree
NHL Stenden Hogeschool
Participatie en Buurtontwikkeling
hbo/Associate degree
NHL Stenden Hogeschool
Participatie en Buurtontwikkeling
hbo/Associate degree
Hanzehogeschool Groningen
Participatie en Buurtontwikkeling
hbo/Associate degree
Hanzehogeschool Groningen
Toegepast Recht
hbo/Master
Christelijke Hogeschool Windesheim
Opleiding tot Oefentherapeut
hbo/Bachelor
Hogeschool Utrecht
Transities en Stakeholder Engagement
hbo/Master
Wageningen Universiteit
Data Science for Food and Health
wo/Master

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009, de Beleidsregel 2014 en de Regeling Macrodoelmatigheid 2018. Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 8 WOB. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.