Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
HZ University of Applied Sciences
Delta Management & Design
hbo/Bachelor
Erasmus Universiteit Rotterdam
Initiële masteropleiding Aansprakelijkheid en Verzekering
wo/Master
Christelijke Hogeschool Ede
Masteropleiding Leraar Godsdienst en Levensbeschouwing
hbo/Master
Vakopleiding Dans Maastricht
Dansopleiding
Noordelijke hogeschool Leeuwarden
HBO-Master Social Work
hbo/Master
Hanzehogeschool Groningen
HBO-Master Social Work
hbo/Master
Erasmus Universiteit Rotterdam
Initiële masteropleiding Accounting, Auditing and Control
wo/Master
Breda University of Applied Sciences
Master in Media Innovation
hbo/Master
Christelijke Hogeschool Windesheim
Master of Urbanism & Area Development (MUAD)
hbo/Master
Fontys Hogescholen
Master of Sports
hbo/Master

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009, de Beleidsregel 2014 en de Regeling Macrodoelmatigheid 2018. Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 8 WOB. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.