Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
TU Delft
Quantum Information Science & Technology (joint degree)
wo/Master
HZ University of Applied Sciences
Logistiek
hbo/Associate degree
Wageningen Universiteit
Marine Sciences
wo/Bachelor
Hogeschool van Amsterdam
Presteren, Sport en Gezondheid (2021/016)
hbo/Master
Erasmus Universiteit Rotterdam
Genomics in Society (2020/104)
wo/Master
De Haagse Hogeschool
E-commerce
hbo/Associate degree
Hogeschool Utrecht
Sociaal Financiële Dienstverlening (2021/004)
hbo/Associate degree
Christelijke Hogeschool Ede
Speltherapie
hbo/Bachelor
Hanzehogeschool Groningen
Finance (2020/043)
hbo/Associate degree
Saxion Hogeschool
ICT: Software Engineering (2020/088)
hbo/Master

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009, de Beleidsregel 2014 en de Regeling Macrodoelmatigheid 2018. Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 8 WOB. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.