Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
Technische Universiteit Eindhoven
Science and Technology of Nuclear Fusion
wo/Master
HZ University of Applied Sciences
Toegepaste Psychologie
hbo/Bachelor
Breda University of Applied Sciences
WO-Bachelor Tourism
wo/Bachelor
Wageningen Universiteit
WO-Bachelor Tourism
wo/Bachelor
Wageningen Universiteit
Health and Society
wo/Master
Vrije Universiteit Amsterdam
Godsdienst en Levensbeschouwelijke Vorming
Master
HAS green academy
Geo Media & Design
hbo/Bachelor
Tilburg University
Kennistoepassing in zorg en welzijn
wo/Master
Open Universiteit
Master Software Engineering
wo/Master
Hogeschool Rotterdam
Ad Engineering

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009, de Beleidsregel 2014 en de Regeling Macrodoelmatigheid 2018. Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 8 WOB. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.