Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
Hogeschool van Amsterdam
Product Design in Context
hbo/Bachelor
Rijksuniversiteit Groningen
Sustainable Health
wo/Master
Marnix Academie
Vitaliteit & Professionaliteit
hbo/Master
HZ University of Applied Sciences
Sport
hbo/Associate degree
Christelijke Hogeschool Ede
Praktijkondersteuner Huisarts
hbo/Associate degree
Erasmus Universiteit Rotterdam
Societal Transitions
wo/Master
Van Hall Larenstein
Duurzame Gebiedstransities
hbo/Master
Hanzehogeschool Groningen
Sociaal-Ruimtelijk Transitiemanagement
hbo/Master
Hogeschool Rotterdam
Consultancy & Entrepreneurship
hbo/Master
Universiteit Leiden
Quantum Information Science & Technology (joint degree)
wo/Master

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009, de Beleidsregel 2014 en de Regeling Macrodoelmatigheid 2018. Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 8 WOB. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.