Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
Radboud Universiteit
Master Niederlande-Deutschland Studien
hbo/Bachelor
Maastricht University
Research Master European Studies
wo/Master
Hogeschool Inholland
HBO Pedagogisch Management Kinderopvang in Amsterdam en Den Haag
hbo/Bachelor
Christelijke Hogeschool Windesheim
HBO-Bachelor Pedagogisch Management Kinderopvang
hbo/Bachelor
Toegepaste Psychologie
hbo/Bachelor
Maastricht University
Master Global Health
Erasmus Universiteit Rotterdam
WO-Master Infection and Immunity
Maastricht University
Master Health Food Innovation Management
Maastricht University
Master European Public Health
Radboud Universiteit
WO-Master Fiscaal Recht
hbo/Master

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009, de Beleidsregel 2014 en de Regeling Macrodoelmatigheid 2018. Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 8 WOB. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.