Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
Zuyd Hogeschool
Leraar Basisonderwijs
hbo/Bachelor
Radboud Universiteit Nijmegen
onderzoeksmaster geneeskunde, klinisch onderzoeker
wo/Master
Stenden hogeschool
Logistiek en Economie
hbo/Associate degree
Stenden hogeschool
Commerciele Economie
Avans Hogeschool
Bedrijfskundig Management
hbo/Bachelor
Hogeschool Inholland
Scheepsbouwkunde
hbo/Bachelor
Rijksuniversiteit Groningen
Water Technology
wo/Master
Universiteit Twente
Water Technology
wo/Master
Wageningen Universiteit
Water Technology
wo/Master
Erasmus Universiteit Rotterdam
Nanobiologie
wo/Bachelor

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009, de Beleidsregel 2014 en de Regeling Macrodoelmatigheid 2018. Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 8 WOB. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.