Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
Hanzehogeschool Groningen
HBO-Master Social Work
hbo/Master
Erasmus Universiteit Rotterdam
Initiële masteropleiding Accounting, Auditing and Control
wo/Master
Breda University of Applied Sciences
Master in Media Innovation
hbo/Master
Christelijke Hogeschool Windesheim
Master of Urbanism & Area Development (MUAD)
hbo/Master
Fontys Hogescholen
Master of Sports
hbo/Master
Hogeschool Zuyd
Master of Arts Therapies
hbo/Master
Hogeschool Zuyd
Master Personal Leadership in Innovation & Change (PLIC)
hbo/Master
Hogeschool Zuyd
Master Facility & Real Estate Management
hbo/Master
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)
Masteropleiding Molecular Life Sciences
hbo/Master
Avans Hogeschool
Animatie
hbo/Master

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009, de Beleidsregel 2014 en de Regeling Macrodoelmatigheid 2018. Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 8 WOB. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.