Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
HAS Hogeschool
MBA Business Creation in Food and Health
hbo/Master
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)
masteropleiding Automotive Systems
hbo/Master
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)
Masteropleiding Neurorevalidatie
hbo/Master
De Haagse Hogeschool
Sociale Architectuur
hbo/Master
Hogeschool Leiden
HBO-Master Fysiotherapie / Oefentherapie
hbo/Master
Erasmus Universiteit Rotterdam
Pedagogiek en Onderwijswetenschappen
wo/Master
Erasmus Universiteit Rotterdam
Pedagogische wetenschappen
wo/Bachelor
Universiteit van Amsterdam
European Private Law
wo/Master
Erasmus Universiteit Rotterdam
General Management
wo/Master
Erasmus Universiteit Rotterdam
Supply Chain Management
wo/Master

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009, de Beleidsregel 2014 en de Regeling Macrodoelmatigheid 2018. Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 8 WOB. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.