Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
Erasmus Universiteit Rotterdam
Finance & Investments
wo/Master
VU Amsterdam
ondernemingsrecht
wo/Master
Universiteit Leiden
Cultuurwetenschap
wo/Bachelor
Stenden hogeschool
Social Innovation Management
hbo/Bachelor
Fontys Hogescholen
Design & Build
hbo/Bachelor
Fontys Hogescholen
Leraar omgangskunde
hbo/Bachelor
Aeres Hogeschool
Plattelandsvernieuwing
hbo/Bachelor
Christelijke Hogeschool Windesheim
Special Educational Needs (SEN) naar Hoofddorp
hbo/Master
Avans Hogeschool
Chemie naar Den Bosch
Avans Hogeschool
BML naar Den Bosch

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009, de Beleidsregel 2014 en de Regeling Macrodoelmatigheid 2018. Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 8 WOB. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.